Om mig

Jag som driver Parterapicentrum heter Peter Jansson.

Brinner för
Mellanmänskliga möten på alla plan.

Personlig övertygelse
Människan är relationell i grund och botten, vi behöver varandra för att växa och må bra. Det är sårbarheten som är vägen till djup kontakt, intimitet och starka nära relationer. Bakom vår skam finns ofta vår innersta sårbarhet och vår djupa längtan. Ett liv väl levt handlar om konsten att vara trogen sig själv i samspel med andra.

Bakgrund
Maskiningenjör, IT-konsult och VD som skolade om mig vid 35 års ålder. Det var dags att sluta jobba med maskiner och börja jobba med människor. Ett beslut som jag idag nästan 20 år senare är väldigt tacksam för.  

Filosofisk grund
Existentiell dialogfilosofi  med störst inspiration hämtat från Martin Buber (Det mellanmänskliga mötet ), Merleau-Ponty (den levda kroppens fenomenologi ), Simone de Beauvoir (frihetens moral) och Donna Orange (Intersubjektiv psykoanalys).

Utbildning
Fem år på Gestaltakedemin i Skandinavien. Tre tuffa år i personlig utveckling följt av två år yrkesinriktad utbildning till samtalsterapeut.

Ett år vidareutbildning till diplomerad par- och relationsterapeut på Humanova.

Expertisområden:

Kommunikation
Kommunikation är grunden i allt relaterande. Jag hjälper er mötas under ytan och börja kommunicera rakare, ärligare, mer sårbart och med empati och närvaro. Några av de verktyg och principer som jag utgår ifrån är Nonviolent Communication   och Imago Relationship Therapy.

Anknytningsmönster
Vi är våra tidiga relationer. Hur har vi lärt oss att få mest närhet i viktiga relationer och hur fungerar det för oss idag? Hur gör du idag när någon kommer dig riktigt nära och blir viktig?

Kroppen
Kan du känna dina känslor eller är locket på? Vad betyder de känslor du faktiskt känner? Vad håller din kropp för spänningar sen tidigare och var bor din längtan? Hur flödar dina energier inne i dig?

Sexualitet
Hur ser din personliga sexualitet ut? Hur påverkar din anknytning hur du relaterar sexuellt? Hur naken och sårbar vågar du vara inför din partner och inför dig själv? Vet du vad du verkligen går igång på? Jag använder mig ofta av ett kartläggningsverktyg som heter Erotic Blueprint och jag har lång personlig erfarenhet av personlig sexuell utveckling.

Konflikthantering
Bråk och konflikt kan vara en gåva, en väg in i att ni är viktiga för varandra. Kanske behöver ni hjälp att bryta en ond spiral där tongångarna blir hårdare och hårdare tills det eskalerar i fullt bråk. Jag hjälper er med akutverktyg och långsiktigt arbete. Grunden är att hjälpa er hålla kvar i förståelsen och känslan av att ni vill varandra väl. Vi tittar på hur ni kan lämna en eventuell offer-förövare dynamik och börja dansa en dans där ni istället för och följer.

Svartsjuka
Det går att ramla ner i ett svart hål inne i sig själv, en ser svart helt enkelt. Det här kan såklart vara förödande för parrelationer. Svartsjukan kan vara tydligt kopplad till nuet och det som sker och därmed möjlig att bearbeta i stunden, det går att lära sig nya mönster och stå i sina känslor och sätta ord på sina bakomvarande behov. Svartsjukan kan också grundas i tidigare traumatiska upplevelser som gör att vårt försvarssystem slår till utan en riktigt relevant koppling till det som faktiskt sker, då krävs det istället en trygg plats där det går att skaffa sig nya erfarenheter och läka det gamla. Svartsjukan trivs inte i ljuset, den växer i mörkret. Hos mig får ni hjälp att på ett respektfullt sätt lyfta fram den i ljuset.

Normbrytande
Jag har extra erfarenhet av att jobba med par och andra konstellationers utmaningar som uppstår då en på ett eller annat sätt går utanför normen. Oavsett om det handlar om flersamhet, tantra, bdsm eller HBTQ+ så finns en trygg och öppen plats hos mig. En plats där ni inte behöver förklara eller försvara er livsstil.