Hur vi jobbar

Vi jobbar med följande områden:

  • Kommunikation – vi lär ut ett hållbart sätt att prata om känslor och behov, som fungerar
  • Skam – hur de saker vi skäms för påverkar våra relationer med andra
  • Anknytning – vi tittar på era invanda mönster och strategier för kontakt.
  • Svartsjuka – att utforska de erfarenheter och rädslor som känslan kommer ur
  • Sexualitet – vad vill du och vad vill du inte och hur blir det för dig och din partner?
  • Värderingar – lär er hitta och leva era värderingar
  • Föra och följa- vem styr och har kontrollen? Hur ser dansen ut? Vad längtar ni efter?

Vårt förhållningssätt är nyfiket utforskande, öppet och empatiskt.

Hos oss är det fritt från värderingar, här blir ni inte dömda oavsett vilken livsstil ni har valt eller vilka mönster ni söker hjälp för. Däremot är respekt för den andre alltid en prioritet i våra sessioner. Ni är inte heller här för att döma varandra.

Vi tror på att hitta trygghet i relationen istället för i strukturer och regler.