Hur vi jobbar

Vi arbetar med alla typer av utmaningar i relationer men har särskild erfarenhet av att jobba med följande områden:

  • Kommunikation – vi lär ut ett hållbart sätt att prata om känslor och behov, som fungerar
  • Skam – hur de saker vi skäms för påverkar våra relationer med andra
  • Anknytning – hur vi agerar ut våra trauman och livserfarenheter gentemot vår partner
  • Svartsjuka – att utforska de erfarenheter och rädslor som känslan kommer ur
  • Sexualitet – vad vill du och vad vill du inte och hur blir det för dig och din partner?
  • Värderingar – lär er hitta och leva era värderingar
  • Flersamhet – hur får man det att fungera med flera nära relationer?

Vårt förhållningssätt är nyfiket utforskande, öppet och empatiskt. Hos oss är det fritt från värderingar, här blir ni inte dömda oavsett vilken livsstil ni har valt eller vilka mönster ni söker hjälp för. Däremot är respekt för den andre alltid en prioritet i våra sessioner. Ni är inte heller här för att döma varandra. Vi tror på att hitta trygghet i relationen istället för i strukturer och regler.